Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

La littérature pour jeunes lecteurs: problèmes terminologiques liés au nom du domaine en polonais et en français

AbstractDownload articleDownload article

generic terms, children's literature, Polish and French terminology

Traducteurs polonais de la littérature de jeunesse française: pour un portrait collectif

AbstractDownload articleDownload article

literary translators, children’s literature, translated literature, bibliometric methods

Skazani-rodzice. Sytuacja prawna osadzonych sprawujących opiekę nad dziećmi

AbstractDownload articleDownload article

prisoner, custodial institution, imprisonment, parent, children, care, right to contacts with family

Polska literatura dla dzieci i młodzieży w okowach cenzury. Oceny wydawnicze książek z lat 1948–1956

AbstractDownload articleDownload article

children’s literature, youth literature, preventive censorship, ideology, newspeak, socialist Realism, book market

„Nathan und seine Kinder“ von Mirjam Pressler. Adaption des dramatischen Gedichtes „Nathan der Weise“ von Gotthold Ephraim Lessing für Kinder

AbstractDownload articleDownload article

Adaptation of the literary work, literature for children and youth, critical analysis of the literary work, comparison

Lernen Erwachsene Fremdsprachen anders? Motivation, Einstellungen, Angst als affektive Variablen im Zweitspracherwerb bei Erwachsenen und Kindern

AbstractDownload articleDownload article

foreign language learning, adults, children, learning context

Rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością i ich oczekiwania wobec polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

dzieci niepełnosprawne, wpływ niepełnosprawności na rodzinę, koszt niepełnosprawności dzieci, efektywność polityki społecznej, disabled children, impact of disability on family, cost of children’s disability, effectiveness of social policy

Janusz Dunin: badacz osobny. Uwagi o cechach metody naukowej i bibliologii otwartej uczonego

AbstractDownload articleDownload article

Janusz Dunin, bibliology, interdisciplinary studies, literature bibliophily, popular literature, children’s books, bibliologia, badania interdyscyplinarne, bibliofilstwo, literatura popularna, książka dziecięca

Polska jako kraj inicjujący i współtworzący Konwencję o Prawach Dziecka

AbstractDownload articleDownload article

The Convention on the Rights of the Child, children’s rights, global constitution of children’s rights, Poland’s role in the creation of the Convention on the Rights of the Child, Konwencja o Prawach Dziecka, prawa dziecka, światowa konstytucja praw dziecka, rola Polski w tworzeniu Konwencji o Prawach Dziecka

Będę singielką jak moja mama, czyli o cywilizacyjnych zmianach w języku dzieci w wieku przedszkolnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.21

AbstractDownload articleDownload article

children’s language, vocabulary, word field, civilization changes

Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych z dziećmi z niepełnosprawnością

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.3

AbstractDownload articleDownload article

Consumption, shortages, households, children with disabilities

Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.9

AbstractDownload articleDownload article

popular science literature for children and young people, Young Michurinist Library, Poland, 1953–1956

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout