Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Фабульно-сюжетні особливості еротичної лірики

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

erotic poetry, lyrical character, fabula, plot, body, flesh, libido, chronotope

„Клаустрофобный” комплекс в творчестве Федора Сологуба

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

F. Sologub, poetics, literary space, claustrophobia, chronotope, narrative, F. Sołogub, poetyka, przestrzeń, klaustrofobia, chronotop, narracja

Танатологические хронотопы в  романе Евгения Водолазкина „Авиатор”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.49

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

E. Vodolazkin, thanatological motives, chronotop, time-space, death, a parabola, a typology of death, Я. Вадалазкiн, танаталагічныя матывы, хранатоп, час-прастора, смерць, парабала, тыпалогія смерці

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy