Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Wznowienie postępowania w  polskim prawie procesowym cywilnym w  latach 1933–1939

AbstractDownload articleDownload article

Keywords: invalidity of legal proceedings, court rulings, civil law procedure, resumption of proceedings, demand for resumption of proceedings

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету

AbstractDownload articleDownload article

civil law, civil procedure, civil law scientific school, prawo cywilne, proces cywilny, szkoła naukowa, historia

Historia aktualna — austriacka regulacja odsetek i lichwy w XIX-XX w.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.3

AbstractDownload articleDownload article

Austria, Austria-Hungary, Galicia, ABGB, interest, usury, legal history, civil law

Problem prekaryjnej pracy w kontekście dyskusji o polityce społecznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.6

AbstractDownload articleDownload article

precariat, precarious work, employment contract, uncertain forms of employment, permanent employees, civil law agreement, unemployment, labour market, prekariat, praca prekaryjna, umowa o pracę, niepewne formy zatrudnienia, pracownicy etatowi, umowa cywilnoprawna, bezrobocie, rynek pracy

O właściwościach postępowania hybrydowego w regulacji ochrony konkurencji i konsumenta

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.26

AbstractDownload articleDownload article

President of the OCCP, administrative regulations, civil law regulations, division of power, hybrid proceedings

Ród Wierzbnów herbu Jastrzębiec w średniowiecznych księgach sądowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.5

AbstractDownload articleDownload article

history of the state and law, genealogy, chivalry, 14th and 15th centuries, town and court registers, civil law and criminal law, women, widows, dowry, bridewealth, weregild, estates, monetary system, punishments, Staats- und Rechtsgeschichte, Genealogie, Rittertum, 14. und 15. Jahrhundert, Land- und Stadtgerichtsbücher, Zivil- und Strafrecht, Frauen, Witwen, Mitgift, Brautpreis, Wergeld, Güter, Monetärsystem, Strafen

Pogranicza systemów prawnych, w szczególności pozaborowych, w pracach nad kodyfikacjami prawa cywilnego i handlowego w II RP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.324.7

AbstractDownload articleDownload article

civil law, commercial law, codification of laws, mixed legal systems, Zivilrecht, Handelsrecht, Kodifikation des Rechts, Grenzgebiete der Rechtssysteme

Wpływ ustawodawstwa stanu wojennego na prawo cywilne w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.3.2

AbstractDownload articleDownload article

socialism, communism, civil law, martial law

Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.4

AbstractDownload articleDownload article

employer, civil legal capacity, civil law person, pracodawca, zdolność cywilnoprawna, osoba prawa cywilnego

Czy na pewno martwa instytucja? Staropolskie i austriackie pactum advitalitium w perspektywie współczesnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.7

AbstractDownload articleDownload article

Austrian law, old-Polish law, usufruct, civil law, legal history, prawo austriackie, prawo staropolskie, użytkowanie, prawo cywilne, historia prawa

Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku — perspektywa prawno-psychologiczna

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.9

AbstractDownload articleDownload article

psychology, children´s rights, child hearing, hearing standards, child protection in civil law proceedings, child protection in criminal law proceedings

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.117.2

AbstractDownload articleDownload article

harvest help contract, farmer’s assistant, disintegration of labour protection, civil law employment

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout