Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dialogisme interdiscursif en contexte judiciaire international

AbstractDownload articleDownload article

context of international civil procedure, intentional interdiscursive dialogism, French and Polish markers of interdiscursive dialogism

Konsensualny charakter procedury jako konstytutywna cecha ADR

AbstractDownload articleDownload article

methods of ADR, civil procedure, criminal procedure, administrative procedure

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету

AbstractDownload articleDownload article

civil law, civil procedure, civil law scientific school, prawo cywilne, proces cywilny, szkoła naukowa, historia

Nienależyte umocowanie pełnomocnika jako przesłanka nieważności postępowania

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.6

AbstractDownload articleDownload article

proxy, a nullity of the proceeding, art. 379 of the Polish Code of Civil Procedure, improper empower, pełnomocnik, nieważność postępowania, art. 379 k.p.c., nieprawidłowe umocowanie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout