Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Železný had v horském lese: Bitva Olhy Kobyljanské

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.10.10

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, Carpathians, novel, progress of civilisation

Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.11

AbstractDownload articleDownload article

education, school, globalisation, civilisation, challenges, political and social system, transformation, environment, educational policy, educational reforms, educational objectives, public administration, local government

Kiedy wreszcie przemówi Eurydyka

AbstractDownload articleDownload article

patriarchate, women's rights, western culture, feminism and civilisational progres

When will euridice speak at least?

AbstractDownload articleDownload article

patriarchate, women’s rights, Western culture, feminism and civilisational progress

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout