Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny a roszczenia cywilnoprawne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the obligation to compensate the damage, moral injury, civil claims

Symetryczność prawa do podatków

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

symmetry of human right to taxes, spatial symmetry of human right to taxes, temporal symmetry of human right to taxes, right to claims, tax duty

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

civil liability, material liability, public official, gross violation of the law, recourse claim

Żywność funkcjonalna w Unii Europejskiej — pojęcie, wymagania i rozwój rynku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

functional foods, nutrition claims, health claims

Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zabezpieczenie roszczenia, wstrzymanie skuteczności uchwały, wstrzymanie wykonania uchwały, uchwała, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie, powództwo o uchylenie uchwały, powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, zaskarżenie uchwały, spółka kapitałowa, spółka z o.o., spółka akcyjna, security for claim, suspension of the resolution effectiveness, suspension of the resolution enforceability, resolution, meeting of shareholders, general meeting, action for revoking the resolution, action for pronouncing invalidity of the resolution, appeal from a resolution, company, limited liability company, joint-stock company

Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

crime, victim, damage, compensation, claim

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy