Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Die unzertrennliche Verbindung des Gedanken […] zur Sprache“ – der Begriff „Konzept“ in der kognitiven Linguistik

AbstractDownload articleDownload article

Konzept, Bedeutung, Kategorie, kognitive Semantik, concept, meaning, category, cognitive semantics

El análisis semántico de la palabra regocijo desde la perspectiva de la lingüística cognitiva

AbstractDownload articleDownload article

cognitive semantics — conceptualization of joy — cognitive models of emotions

Языковая реализация микроконцептов «отец», «сын» / «ojciec», «syn» в русском и польском лингвокультурном пространстве

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.31

AbstractDownload articleDownload article

linguistic-cultural space, concept, cognitive semantics, fixe phrase, anthropocentric paradigm, valuation, przestrzeń lingwokulturowa, koncept, semantyka kognitywna, frazem, paradygmat antropocentryczny, wartościowanie

W nurcie tak zwanej nowej ewangelizacji. Próba rekonstrukcji językowego obrazu ewangelizacji w Biblii, Katechizmie Kościoła Katolickiego i tekstach współczesnych ewangelizatorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.10

AbstractDownload articleDownload article

cognitive semantics, linguistic image of the world, religious language, evangelization, pentecostalization

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout