Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Eleonora Hummels Roman „Die Fische von Berlin“ im Blickpunkt narratologischer Erinnerungsinszenierung

AbstractDownload articleDownload article

the rhetoric of memory, the memory novel, the narrative conception, the collective memory

Критическая рефлексия коллективной памяти Украины в контексте феноменологической концепции Поля Рикёра

AbstractDownload articleDownload article

collective memory, pathology, memory, social memory, Ukraine, колективна пам’ять, патологія, пам’ять, соціальна пам’ять, Україна

«Не руш моїх кіл…»: усвідомлена маскулінність як постколоніальний виклик (на матеріалі поетичного доробку О. Забужко)

AbstractDownload articleDownload article

personality, feminine/masculine, collective memory, identification model, trauma, личность, феминное/маскулинное, коллективная память, идентификационная модель, травма

Maczkowcy w krainie tulipanów. O polskich weteranach w Holandii i o konflikcie pamięci

AbstractDownload articleDownload article

collective memory, Polish war veterans, Dutch postwar society, anti-Semitism, memory conflicts, war trauma, competitive victimhood

Media and the sacralization of history

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).8

AbstractDownload articleDownload article

history, collective memory, discourse, religion, sacralization, media

Polish discourses concerning the Spanish Civil War. Analysis of the Polish press 1936-2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.2(19).4

AbstractDownload articleDownload article

International Brigades, political discourse in Poland, Polish political press, Spanish Civil War, collective memory

Konceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastricht

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.5

AbstractDownload articleDownload article

dziedzictwo kulturowe, zabytki, pamięć zbiorowa, tożsamość, polityki europejskie, cultural heritage, monuments, collective memory, identity, European policies

Sterowanie pamięcią zbiorową. Propagandowy wielogłos o wojnie polsko-sowieckiej/radzieckiej (1919–1921)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.1

AbstractDownload articleDownload article

Polish-Soviet War, controlling collective memory, ideologisation of history, wojna polsko-sowiecka, sterowanie pamięcią zbiorową, ideologizacja historii

Remembrance and education about the Holocaust and Gulag crimes at selected museums and memorial sites in the context of learning from the past and human rights education

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.3.7

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, Gulag, collective memory, education about human rights, museums, memorial sites

Zapiski z „Miasta Umarłych”. Obóz koncentracyjny Jasenovac i Stara Gradiška w literackich narracjach tanatologicznych i dyskursie pamięci obszaru postjugosłowianskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.43

AbstractDownload articleDownload article

thanatology narratives, Holocaust testimonies, death, collective memory, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška, tanatološke naracije, svjedočenja o Holokaustu, smrt, kolektivno pamćenje, konclogor: Jasenovac/Stara Gradiška

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout