Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

„Ich war, ich bin, ich werde sein“? Rosa Luxemburg in den deutschen und polnischen Erinnerungen

AbstractDownload articleDownload article

lieu de mémoire, comparative history, Polish-German relations, history of communism

Civil society in Poland in the 1990s. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence

AbstractDownload articleDownload article

democracy, civil society, the third sector, post-communism regimes, constitution, judicature

Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload articleDownload article

Communism, Bolshevism, correspondence, pastoral letter, conservatism, Ukraine, Marian Zdziechowski, Andrzej Szeptycki

Państwo a religia w poglądach Fryderyka Nietzschego i Mikołaja Bierdiajewa. O religijnych aspektach władzy w świecie „martwego Boga” i kształtującego się systemu komunistycznego

AbstractDownload articleDownload article

Nietzsche, Berdyaev, religiosity, state, communism

Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920–1939)

AbstractDownload articleDownload article

thought, politics, communism, propaganda, psychosphere

Studium analogii między postkomunizmem a postkolonializmem

AbstractDownload articleDownload article

postcolonialism, postcommunism, subaltern studies, identity, ideology, постколоніалізм, посткомунізм, subaltern studies, ідентичність, ідеологія

Kilka uwag o sądach tajnych stalinowskiej Polski

AbstractDownload articleDownload article

“Nil” Fieldorf, secret courts, secret sections, court crimes, communism

Między stabilizacją a radykalizmem — polska emigracja górnicza w Belgii

AbstractDownload articleDownload article

Belgium, mining, migrations, social history, Limburg, Polish diaspora, communism

Ewolucja statusu i roli polskich elit artystyczno-intelektualnych — czyli od „totalitarnej nobilitacji” do „demokratycznej agonii”

AbstractDownload articleDownload article

elites, totalitarianism, democracy, culture, communism, элита, тоталитаризм, демократия, культура, коммунизм

Modernizacja sztuki? Przyczyny trwałości dyskursu kolonialnego w postawach awangardowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej doby komunizmu

AbstractDownload articleDownload article

art, modernism, communism, colonization, Central and Eastern Europe, umění, modernismus, komunismus, kolonialismus, střední a východní Evropa

Między postkomunizmem a postmodernizmem. Najnowszy dramat rosyjski w poszukiwaniu tożsamości kulturowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.4.6

AbstractDownload articleDownload article

Perestroika, postmodernism, post-communism, identity, Sorokin, перестройка, постмодернизм, посткоммунизм, идентичность, Сорокин

Transition from communism to democracy in Romanian advertising

AbstractDownload articleDownload article

democracy, communism, transition, advertising agency, consumer, localization

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout