Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Femmes, joual et figure du traducteur: version polonaise d’Albertine, en cinq temps de Michel Tremblay

AbstractDownload articleDownload article

literary translation, joual, heroine, compensation

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody

AbstractDownload articleDownload article

exemplary damages, remedying damage, compensation, crime

Naprawienie szkody w Kodeksie wykroczeń

AbstractDownload articleDownload article

restitution, damage compensation, penal measure

O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Warszawa 2010)

AbstractDownload articleDownload article

obligation of remedy, compensation/remedy, damages, crime

Crowdsourcing the mainstream. An analysis of the most frequently posted links on Facebook

AbstractDownload articleDownload article

social networking sites, cultural hegemony, social compensation hypothesis, mainstream, media, Facebook

Zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie majątkowych praw autorskich w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.06.2015 r. (sygn. SK 32/14)

AbstractDownload articleDownload article

prawo autorskie, odszkodowanie, Trybunał Konstytucyjny, odszkodowanie ryczałtowe, SK 32/14, copyright law, compensation, Constitutional Tribunal, flat rate compensation, SK 32/14

Kilka uwag na tle kompensacyjnej funkcji prawa karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.26

AbstractDownload articleDownload article

functions of criminal law, forfeiture and compensation measures, victim of crime

Remarks against selected solutions implemented by the amendment to the Penal Code of 20 February 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.6

AbstractDownload articleDownload article

crime, obligation of redress for damage, compensation, exemplary damages, forfeiture, protective measure, addiction therapy

Odszkodowanie ryczałtowe za naruszenie praw autorskich — kara czy skuteczny sposób na egzekwowanie praw?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.7

AbstractDownload articleDownload article

copyright law, copyright infringement, lump-sum compensation, Constitutional Court, Court of Justice of the European Union

An obligation to remedy damage in connection with an early release on licence

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.47.5

AbstractDownload articleDownload article

remedying damage, compensation, release on licence, compensatory measure, offender, aggrieved party

Problematyka przejścia wierzytelności o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem — wybrane zagadnienia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.8

AbstractDownload articleDownload article

crime, victim, damage, compensation, claim

Aktualne tendencje orzecznicze w sprawach finansowych ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.10

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire brigade, equivalent, compensation, subsidies, financing of voluntary fire brigades

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout