Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Korelacje pomiędzy prawem ochrony konsumentów i polityką konkurencji Unii Europejskiej. System rynkowy w praktyce funkcjonowania współczesnej gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

consumer protection, competition policy

Problemy funkcjonowania rynku wewnętrznego UE w świetle polityki konkurencji

AbstractDownload articleDownload article

European integration, EU competition policy, internal market, state aid, international trade, integracja europejska, polityka konkurencji UE, rynek wewnętrzny, pomoc państwa, handel międzynarodowy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout