Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Probleme stellen, Probleme lösen. Zur Metapher im Wortverzeichnis zum Bürgerlichen Gesetzbuche von Otto Gradenwitz

AbstractDownload articleDownload article

Legal language, metaphor, determinative compound nouns, meaning, concept

Rosyjskie złożenia z formantem paradygmatycznym w grupie leksykalno-semantycznej „Nazwy osób, wyodrębnione ze względu na zawód lub rodzaj działalności” i ich polskie odpowiedniki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.20

AbstractDownload articleDownload article

nomination, word formation, compound noun, derivate, unmotivated word, номинация, cловообразование, cложение, дериват, немотивированное слово

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout