Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego — przesłanki materialne

AbstractDownload articleDownload article

conditional release, electronic surveillance

Postive criminological forecast as a material contition for parole in Polish penal law

AbstractDownload articleDownload article

early conditional release, probation, positive criminological forecast, Polish Penal Code, material condition

Presidential pardon and the judgement of the European Court of Human Rights in Hungary

AbstractDownload articleDownload article

pardon, conditional release, ECHR, life imprisonment, empirical research

Instytucja odroczonego warunkowego zwolnienia skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym (art. 164 § 2 k.k.w.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.5

AbstractDownload articleDownload article

Criminal Enforcement Code, suspended conditional release, prisoner

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout