Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Мотиви сонних марень у вибраних прозових творах Юрія Андруховича та Оксани Забужко

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian postmodern prose, motifs of dreams, abaissement du niveau mental, inner conflict

Wzmocniona ochrona dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego — propozycja listy polskich obiektów

AbstractDownload articleDownload article

the Hague Convention of 1954, Second Protocol, protection of cultural property in the event of armed conflict, enhanced protection, special protection

Prekariat — nowa klasa społeczna?

AbstractDownload articleDownload article

precariat, precarity, youth unemployment, social class, the working poor, social conflict, prekariat, prekaryjność, bezrobocie wśród młodych, klasa społeczna, pracujący biedni, konflikt społeczny

(Post)totalitarni młodzi buntownicy w powieści "Depeche Mode" Serhija Żadana

AbstractDownload articleDownload article

youth rebellion, homohysteria, generation conflict, masculinity, resentiment, молодіжний бунт, гомо-істерія, конфлікт поколінь, маскулінізм, ресентимент

Problematyka reprezentacji i odpowiedzialności w kontekście funkcjonowania amerykańskiego urzędu Solicior General

AbstractDownload articleDownload article

Solicitor General, representation, United States, executive, judiciary, conflict between law and politics, Solicior General, reprezentacja, Stany Zjednoczone, władza wykonawcza sądownicza, konflikt prawa i poltyki

Konflikty religijne jako podłoże zamiaru ludobójczego na przykładzie konfliktu bośniackiego

AbstractDownload articleDownload article

genocide, genocide intent, religion, religious conflicts, Srebrenica

Zrównoważony rozwój w planowaniu przestrzennym a Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000

AbstractDownload articleDownload article

Nature 2000, sustainable development, spatial planning, plan of protection tasks, conflict of law

Maczkowcy w krainie tulipanów. O polskich weteranach w Holandii i o konflikcie pamięci

AbstractDownload articleDownload article

collective memory, Polish war veterans, Dutch postwar society, anti-Semitism, memory conflicts, war trauma, competitive victimhood

Umiejscowienie sprawczości: udział kobiet w I wojnie światowej

AbstractDownload articleDownload article

agency, First World War, women, feminism, emancipation, conflict

Grammatische-Regel-Konfl ikte: Eine kanonische Annäherung

AbstractDownload articleDownload article

language typology, canonical typology, grammatical rules, rule conflicts

Forms of local media relations in local communities — case studies

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).2

AbstractDownload articleDownload article

local media, local relations, conflict of interest, symmetrical relations, non-symmetrical relations

The natural framing of military conflict news. The 2008 war in Georgia in Resonance, Izvestia and The New York Times

AbstractDownload articleDownload article

content analysis, media coverage, conflict, Russia, Georgia, newspapers

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout