Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Idea komunizmu w świetle nieznanych listów Mariana Zdziechowskiego do ukraińskiego metropolity Lwowa Andrzeja Szeptyckiego

AbstractDownload articleDownload article

Communism, Bolshevism, correspondence, pastoral letter, conservatism, Ukraine, Marian Zdziechowski, Andrzej Szeptycki

O politykę realną. Ukraińscy konserwatyści Galicji Wschodniej wobec II Rzeczypospolitej (1923–1930)

AbstractDownload articleDownload article

interwar period, Eastern Galicia, Ukrainian-Polish relations, conservatism, S. Tomashivskyi, міжвоєнний період, українсько-польські відносини, Галичина, консерватизм, С. Томашівський

Recenzja: O relacjach między konserwatyzmem a faszyzmem: „Pro Fide Rege et Lege”

AbstractDownload articleDownload article

Pro Fide Rege et Lege, conservatism, Fascism, totalitarianism, nationalism

Poglądy polityczne Żelaznego Kanclerza

AbstractDownload articleDownload article

Bismarck, Germany, nationalism, conservatism, anti-Semitism, Poland, Kulturkampf

Faszyzm, lewica, konserwatyzm

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, political left, conservatism, United States

Krytyka nierzeczywistości w konserwatyzmie Carla Schmitta i Leo Straussa

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, Leo Strauss, conservatism, political thought, Germany

Pionierskość i aktualność przemyśleń Friedricha Georga Jüngera z „Perfekcji techniki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Friedrich Georg Jünger, perfection of technology, technology, creative idleness, slow life, revolutionary conservatism

Central European states from a conservative perspective in the period 1990–2004

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.4.1

AbstractDownload articleDownload article

Central Europe, transition, transformation, conservatism, economic dimension, Central Europe, neoconservatism

Kontrrewolucyjna idea Europy. Rozważania Edmunda Burke’a o tożsamości europejskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.3.9

AbstractDownload articleDownload article

Europa, Edmund Burke, rewolucja francuska, konserwatyzm, Wielka Brytania, filozofia polityczna, Europe, Edmund Burke, French Revolution, conservatism, Great Britain, political philosophy

Poprawne politycznie działania jako odpowiedź na problem inności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.16(26).7

AbstractDownload articleDownload article

political correctness, linguistic politeness, discrimination, moral foundations, conservatism, liberalism

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout