Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ciało jako przedmiot zemsty w twórczości Jana Křesadly

AbstractDownload articleDownload article

Jan Křesadlo, contemporary Czech literature, Czech literature in exile, Czech postmodern literature

Zaangażowanie polityczne — niepożądane czy konieczne? Przemiany postaw czeskich pisarzy wobec wydarzeń politycznych po 1989 roku (tłum. Hanna Olejniczak)

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Czech literature, politics, involvement, changes, relations, современная чешская литература, политика, ангажированность, изменения, реляции

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout