Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Public relations and trust in contemporary global society: A Luhmannian perspective of the role of public relations in enhancing trust among social systems

AbstractDownload articleDownload article

public relations, organic theory of public relations, systems theory, Luhmann, trust, contemporary society, metastrategy

Obecny Nieobecny. Polska recepcja dramatów Dušana Kovačevicia

AbstractDownload articleDownload article

recepcija, pozorišna predstava, srpska drama u Poljskoj, contemporary Serbian drama, Dušan Kovačević, Polish reception

Nomadyczne kobiety Mirka Kovača. Na przykładzie powieści "Malvina", "Drzwi żywota" i "Krystaliczna sieć"

AbstractDownload articleDownload article

nomadism, female subject, Mirko Kovač, contemporary novel

Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko

AbstractDownload articleDownload article

motherhood, maternity literature, corporeality, woman’s identity, contemporary Croatian drama

Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Bulgarian poetry, corporeality, transformation of the literary paradigm

Тело, телесность и авторский стиль Валерии Нарбиковой

AbstractDownload articleDownload article

Narbikova, contemporary literature, style, abjection, sexuality

Женскость и материнство в романе Казус Кукоцкого Людмилы Улицкой

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian literature, women’s prose, L. Ulitskaya, womanhood, mother hood

Ciało jako przedmiot zemsty w twórczości Jana Křesadly

AbstractDownload articleDownload article

Jan Křesadlo, contemporary Czech literature, Czech literature in exile, Czech postmodern literature

Ґендерний дискурс в сучасній українській літературі

AbstractDownload articleDownload article

gender, feminism, body, women’s writing, literary discourse, contemporary Ukrainian literature

Pomiędzy jawą a snem. Motyw piękna i przemocy w Krystalicznej sieci Mirko Kovača

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Croatian literature, dream, the theme of beauty and violence, Belgrade of the 1960s

Na brzegach snu: zasypianie i przebudzenie w utworach współczesnej prozy rosyjskiej

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Russian prose, sleep, reality, unreality, movement

El laberinto de Fernando Arrabal como obra trágica

AbstractDownload articleDownload article

Spanish contemporary theatre — tragedy — Fernando Arrabal — The Labyrinth

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout