Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Zur literarischen Übersetzung von Phraseologismen aus dem Deutschen ins Albanische

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Phraseologie, kontrastive Phraseologie, Übersetzung, literarische Texte, Deutsch, Albanisch, Phraseologismen, Äquivalenz, Phraseology, contrastive phraseology, translation, literary texts, German, Albanian, idioms, equivalence

Partikelverben im Kontrast: auf- und fel-Verben

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contrastive linguistics, derivation, preverb-verb combinations, semantic characteristics

Analiza kontrastywna strategii „agenda setting” w polskim dzienniku „Fakt” i niemieckim „Bild”

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contrastive analysis, strategy of agenda setting, journalism, tabloid

Dependenzielle Beziehungen im Text

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

textual linguistics, valency theory, contrastive linguistics, text, abstract

La perífrasis incoativa empezar a + infinitivo y sus equivalentes en polaco

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

inchoative verbal periphrasis — contrastive linguistics — equivalents — translation

Zu Kontrolltypen aus kontrastiver Sicht: eine deutsch-polnische Studie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

syntactic, semantic, infinitive complementation, obligatory vs. non-obligatory control, contrastive perspective

Walencja semantyczna polskich i  duńskich czasowników ruchu w  ujęciu kontrastywnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

semantic valency, Polish and Danish motion verbs, contrastive analysis

Podmiot doznający — experiencer w strukturach gramatycznych języka bułgarskiego na tle polszczyzny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish-Bulgarian contrastive analysis, experiencer, blends, profiling, trajector, landmark, prototypes theorie, conventional imagery, viewing metaphor

Zur Frage der Adäquatheit der Übersetzungsvorschläge in bilingualen Rechtswörterbüchern aus juristischer Sicht

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.15

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rechtsterminologie, Begriffsdistribution, Äquivalenz von juristischen Termini, juristische Rechtswörterbücher, legal terminology, distribution and conceptualizations of legal terms, methodology of contrastive studies

Aspectos de la traducción al español del lexema polaco „trzeba”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-2546.24.5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

translation, equivalents, contrast, expressing necessity, Polish and Spanish

Polskie ekwiwalenty przekładowe chorwackiego przyimka unatoč

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.7

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

translation, equivalence, preposition, Croatian language, Polish language, contrastive linguistics, prijevod, ekvivalencija, prijedlog, hrvatski jezik, poljski jezik, kontrastivna lingvistika

Проблемы сопоставительного синтаксиса славянских языков

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.13

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

contrastive syntax, semantic syntax, da construction, non-factuality, Slavic languages, съпоставителен синтаксис, семантичен синтаксис, да-конструкция, нефактивност, славянски езици

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy