Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Russian TV market: Between state supervision, commercial logic and simulacrum of public service

AbstractDownload articleDownload article

state television, broadcasting, power, state and social control, state ownership, state regulation, homogenization of TV content

Kontrola czy nadzór sądu nad postępowaniem przygotowawczym

AbstractDownload articleDownload article

preliminary proceedings, court, control, supervision

Sukcesja państw a ciągłość de iure traktatów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów

AbstractDownload articleDownload article

state succession, law of treaties, territorial treaties, human rights instruments, arms control agreements state succession, law of treaties, territorial treaties, human rights instruments, arms control agreements

Między monetaryzmem a gospodarką regulowaną. Wpływ światowego kryzysu na rynkach finansowych (2008–2009) na modernizację liberalnych teorii rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

financial crisis, monetarism, interventionism, controlled market

Zu Kontrolltypen aus kontrastiver Sicht: eine deutsch-polnische Studie

AbstractDownload articleDownload article

syntactic, semantic, infinitive complementation, obligatory vs. non-obligatory control, contrastive perspective

Attributions in High and Low Willingness to Communicate in L2

AbstractDownload articleDownload article

attributions, willingness to communicate in L2, communication, locus of control, stability, controllability

Interwencja triangularna i jej konsekwencje dla gospodarki

AbstractDownload articleDownload article

Rothbard, price controls, minimum wage, product control, monopoly, statism

Administracja skarbowa jako cywilna grupa dyspozycyjna. Aspekty prawne i socjologiczne

AbstractDownload articleDownload article

tax authorities, tax office, office of fiscal control, fiscal control, tax crime in respect of VAT, civil dispositional group, economic security, General Inspector of Fiscal Control, Ministry of Finance

Масовість як характерна ознака корупції в Україні

AbstractDownload articleDownload article

massive involvement, massive involvement in corrupt criminality, acceptable level of corruption, corruption control strategy, korupcja; masowość korupcji, przestępczość korupcyjna, dopuszczalny poziom korupcji, strategia zwalczania korupcji

Sprawiedliwość w sędziowskim wymiarze kary

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.17

AbstractDownload articleDownload article

punishment, justice, criminal justice system, judge, penology, social and legal institution, sentencing, culturally integrated (social and legal) studies, human rights, social control

Time Capsule Eduardo Kaca jako eksperymentalna analiza polityki ciała w społeczeństwie kontroli

AbstractDownload articleDownload article

the body as information, body policy, bioinformatics, super vision, control, identity

The impact of gender on control behavior when purchasing a new type of cheese

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.16

AbstractDownload articleDownload article

control behavior, organic product, nutrition value, attitude, gender

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout