Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czy Czech mógłby napisać "Lolitę"?

AbstractDownload articleDownload article

erotic literature, body and corporeality, nonconformism, authorship, conventions and the tradition

Cielesność a psychiczno-duchowy wymiar macierzyństwa. Dramaty Lady Kaštelan i Ivany Sajko

AbstractDownload articleDownload article

motherhood, maternity literature, corporeality, woman’s identity, contemporary Croatian drama

Współcielesność podmiotu lirycznego i świata we współczesnej poezji chorwackiej

AbstractDownload articleDownload article

body, world/space, human being, mutual corporeality, poetry

Телесните жестове и техният контекст в съвременната българска лирика

AbstractDownload articleDownload article

contemporary Bulgarian poetry, corporeality, transformation of the literary paradigm

Пластическая выразительность героев Федора Достоевского (по романам Преступление и наказание и Идиот)

AbstractDownload articleDownload article

Dostoevsky, theatrality, corporeality, Crime and Punishment, The Idiot

Aspekty cielesności w prozie Lubka Deresza

AbstractDownload articleDownload article

Lubko Deresh, corporeality, human body, sex, woman, eroticism, sexuality

Nie do śmiechu... Wokół kwestii humoru w poezji współczesnej

AbstractDownload articleDownload article

ridicule, provocation, corporeality, Zadura, Różewicz, Jaworski

Zawoalowana i bezpośrednia. Uwagi o feminoświatach Marii Pinińskiej-Bereś i Ewy Partum

AbstractDownload articleDownload article

feminism, masculinism, corporeality, pink

Impied and direct. Remarks on Femino-worlds of Maria Pinińska-Bereś and Ewa Partum

AbstractDownload articleDownload article

feminism, masculinism, corporeality, pink

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout