Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 123 > >>

Kilka uwag o odpowiedzialności karnej kierownika podmiotu odpowiedzialnego albo jednostki organizacyjnej takiego podmiotu za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

criminal law, criminal liability of public officers

Karnoprawne i administracyjnoprawne przepisy dotyczące reklamy produktów leczniczych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

pharmaceutical law, advertising of medicinal products, criminal law, administrative law, product liability

Rola wskaźnika bazowego „minimalnego wynagrodzenia” w kodeksie karnym skarbowym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fiscal criminal law, Fiscal Criminal Code, minimum pay, amount limit

Poglądy na cele kary w Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

history, history of law, criminal law, punishment, Polish law, Enlightenment

Warunkowe zawieszenie wykonania kary — geneza instytucji i jej ujęcie w polskim kodeksie karnym z 1932 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

criminal law, conditional suspension of the execution of penalty, Juliusz Makarewicz, the Codification Committee

Kilka uwag o  ochronie życia poczętego w  kontekście projektowanych zmian kodeksu karnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

life, criminal law, protection, conceived child, abortion, pregnancy, mother, woman, doctor, surgery, amendment

Zasądzenie odszkodowania z  urzędu w  procesie karnym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ex-officio remedy, remedy, criminal law, crime

Kastracja przestępców seksualnych w Trzeciej Rzeszy w świetle śląskich dokumentów prowincjonalnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Third Reich, criminal law, castration, sexual offences, punishment, totalitarianism, Nazism

Ustawa o zniewagach z 28 grudnia 1831 r. Wielkiego Księstwa Badenii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Grand Duchy of Baden, Grand Duke Leopold, 1831, insult, injurious, falsehood, honour, protection of honour, criminal law, adhesion procedure

Obrona konieczna — uwagi o genezie instytucji oraz jej ujęciu w polskim kodeksie karnym z 1932 r.

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

(penal) criminal law, Codification Commission, self-defense, Juliusz Makarewicz

Przepisy karne ustawy o  ochronie prawnej odmian roślin — przyczynek do roli prawa karnego gospodarczego w  ochronie własności intelektualnej

AbstractPobierz artykuł

plant variety rights, economic criminal law, legal protection, criminal sanctions, intellectual property, industrial property, patent, trademark

United States policy towards the International Criminal Court. Selected legal issues

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Stany Zjednoczone, Międzynarodowe Prawo Karne, Międzynarodowy Trybunał Karny, globalna sprawiedliwość, United States, International Criminal Law, International Criminal Court, global justice

Przejdź do strony: 123 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy