Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Le trappole tese al traduttore polacco durante la traduzione di testi giuridici italiani e polacchi

AbstractDownload articleDownload article

legal language, criminal proceedings, accused, Carofiglio

Biegły psycholog a odebranie i ocena zeznań małoletniego świadka w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

evidence, juvenile witness, expert psychologist, criminal proceedings

Kilka uwag na temat oceny prawdomówności wypowiedzi w procesie karnym

AbstractDownload articleDownload article

truth, lie, evaluating truthfulness and credibility, criminal proceedings, e-minutes

Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.6

AbstractDownload articleDownload article

advocate, obligatory assistance of an advocate (coertion advocate), criminal proceedings

Процесуальні проблеми діяльності Національного антикорупційного бюро України

AbstractDownload articleDownload article

postępowanie karne, Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukirainy, kompetencje organów ścigania, dowody, criminal proceedings, National Anti-Corruption Bureau, competence, evidence

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.3

AbstractDownload articleDownload article

law, criminal proceedings, court, aggrieved party, victim, elderly person, prawo, postępowanie karne, sąd, pokrzywdzony, ofiara, osoba starsza

Artykuł 59a k.k. — sukces czy porażka ustawodawcy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.3

AbstractDownload articleDownload article

compensatory discontinuance, criminal proceedings, speed and efficiency of proceedings

Konsensualne zakończenie postępowania przygotowawczego w trybie art. 355 k.p.k.

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.50.5

AbstractDownload articleDownload article

criminal proceedings, consensual modes, in-court settlement

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout