Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na przykładzie województwa dolnośląskiego

AbstractDownload articleDownload article

administration, governor’s tasks, crisis management, terrorism, national security, international security, security threats.

Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytuacjach kryzysowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.111.9

AbstractDownload articleDownload article

crisis situations, crisis management

Krajowy system ratowniczo-gaśniczy w zarządzaniu kryzysowym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.14

AbstractDownload articleDownload article

state security, internal security, crisis management, rescue system, public administration, governor (of province), voivode, district head, staroste

Formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.26.5

AbstractDownload articleDownload article

obrona terytorialna, siły zbrojne, lekka piechota, zarządzanie kryzysowe, działania nieregularne, terytorialna służba wojskowa, territorial defence, armed forces, light infantry, crisis management, irregular activities, territorial military service

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout