Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Voltaire et le roman historique

AbstractDownload articleDownload article

Voltaire, critical theory, reception, literary genres, historical novel, antinovel, literature, history

Prawo i płeć. Kilka uwag o potencjale krytycznym feministycznej jurysprudencji

AbstractDownload articleDownload article

феміністична юриспруденція, теорія критики, фемінізм, право, рів- ність перед законом, юридична освіта, репродуктивні права, feminist jurisprudence, critical theory, feminism, law, equality before law, legal education, reproductive rights

Podwójne dno struktur wiedzy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.15

AbstractDownload articleDownload article

Anthropocene, grand Anthropocene narratvive, critical theory, humanities, antropocen, wielka (dominująca) narracja o antropocenie, praca krytyczna, humanistyka

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout