Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czy możliwe jest kulturoznawstwo aktywistyczne? Partycypacja w perspektywie filozofii praxis

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.2

AbstractDownload articleDownload article

participation, activism, activist research, participatory action research, contructivism, realism, praxis, social practice, cultural theory, cultural studies, cultural research

O pewnej krytyce kulturalizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.7

AbstractDownload articleDownload article

cultural turn, culturalism, cultural studies, historical cultural studies, sociology of culture, critical approach, habitus, relation analysis

W szponach dyskursu? (Recenzja: „Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej”, red. Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2016, ss. 259)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.18

Download articleDownload article

animal studies, children studies, literatura dziecięca, literatura młodzieżowa, literatura fantastyczna, badania kulturowe, children’s literature, young adult literature, fantasy literature, cultural studies

Un examen a los usos, abusos y disfunciones de la realidad virtual (Reseña: Teresa López-Pellisa, „Patologías de la realidad virtual: cibercultura y ciencia ficción”, Fondo de Cultura Económica, Madrid & México 2015, 280 pp.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.23

Download articleDownload article

realidad virtual, ciencia ficción, literatura occidental contemporánea, cine, estudios culturales, rzeczywistość wirtualna, fantastyka naukowa, współczesna literatura zachodnia, kino, kulturoznawstwo, virtual reality, science fiction, contemporary Western literature, cinema, cultural studies

Agorafobia, czyli ukryte curriculum. Pole akademickie i dylematy intelektualizmu krytycznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.3

AbstractDownload articleDownload article

public intellectualism, critical intellectualism, knowledge and human interests, academic field, academic form of life, explicit and hidden curriculum, critical cultural studies, intelektualizm publiczny, intelektualizm krytyczny, interesy poznawcze, pole naukowe, akademicka forma życia, jawne i ukryte curriculum, kulturoznawstwo krytyczne

Od trawelogu do King Konga. Misja badawcza jako motyw kina lat dwudziestych i trzydziestych w świetle imaginarium społecznego epoki

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.2-3.6

AbstractDownload articleDownload article

expeditionary films, travelogues, exploitation cinema, non-fiction cinema, King Kong, jungle films, cultural studies, anthropological cinema, film history, race studies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout