Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. orzekana zamiast obowiązku naprawienia szkody

AbstractDownload articleDownload article

exemplary damages, remedying damage, compensation, crime

O prawnym charakterze obowiązku naprawienia szkody — uwagi na marginesie monografii Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem (Warszawa 2010)

AbstractDownload articleDownload article

obligation of remedy, compensation/remedy, damages, crime

Remarks against selected solutions implemented by the amendment to the Penal Code of 20 February 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.6

AbstractDownload articleDownload article

crime, obligation of redress for damage, compensation, exemplary damages, forfeiture, protective measure, addiction therapy

Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.2

AbstractDownload articleDownload article

human rights, European Convention on Human Rights, taxation, liability for damages of the State Treasury

Przyczynowość hipotetyczna. Problematyka ustalenia zakresu odpowiedzialności deliktowej w sytuacji wystąpienia tak zwanej przyczyny rezerwowej (causa superveniens)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.9

AbstractDownload articleDownload article

odpowiedzialność deliktowa, przyczyna rezerwowa (causa superveniens), przyczynowość hipotetyczna, dynamiczna koncepcja szkody, metoda obiektywna ustalania szkody, metoda dyferencyjna ustalania szkody, zasada pełnego odszkodowania, iability f or t ort, r eserve r eason ( causa superveniens), hypothetical causality, dynamic concept of damage, objective method of determining damages, differential method of determining damages, principle of full compensation

Monetary compensation for marital infidelity and damages resulting therefrom in comparative perspective

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.29.11

AbstractDownload articleDownload article

damages, adultery, infidelity, Austrian law, German law, common law, Polish law, odszkodowanie, cudzołóstwo, zdrada małżeńska, prawo austriackie, prawo niemieckie, common law, prawo polskie

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout