Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Obrona z urzędu w stadium wykonawczym w świetle projektu ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

AbstractDownload articleDownload article

Executive Criminal Code, Code of Criminal Procedure, amendment, legal assistance, public defence, public defender, analysis

Personal freedom and its possible constraints in favor of national security

AbstractDownload article

personal liberty, security, court, criminal offence, offender, custody, prosecution, defender

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout