Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Le terme scientifique et le discours de vulgarisation

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

popular science discourse, terminographic definition, lexicographic definition

Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

local media, statistics, definition, functions

Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

blurred definitions, general clauses, tax

Polityka karna w  zakresie orzekania kary grzywny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fine, policy, punitive definition, intensity, effectiveness

Dzięki bogu jestem kobietą! Beaty Ewy Białeckiej genderowe dialogi z ikonografią chrześcijańską

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Beata Ewa Białecka, painting, post-feminism, dialog with Christian iconography, redefinition of sex roles, Беата Эва Биалэцка, живопись, постфеминизм, диалог с христианской иконографией, переосмысление половых ролей

Wpływ perswazji na styl określania: kreowanie postaci kosmopolityzmu przez słowniki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cosmopolitanism, ideology, lexicography, dictionaries, definitions, newspeak, persuasion, kosmopolityzm, ideologia, leksykografia, słowniki, definicje, nowomowa, perswazja

Who defines the narrative of a crisis? The case of an Estonian online boycott campaign against an international supermarket chain

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.1(16).4

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

crisis communication, social media, boycott, media relations, issues management, definition hegemony

La comparación de los conceptos de TRABAJO y PRACA en dos cartas fundamentales: el Fuero del Trabajo y la Constitución de la República Popular de Polonia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

cultural linguistics, linguistic picture of the world, cognitive definition, socialism, franquism

Kagrestkos i brzoskwiśnia. Wybrane problemy związane ze strukturą amalgamatów leksykalnych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

neologism, lexical blend, conceptual blend, definition of lexical blends, typology of lexical blends

Słowotwórcze i składniowe sygnały tekstowej reinterpretacji świata

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

linguistic image of the world, linguistic worldview, meaning of the word, poetic text, grammatical category, semantic definition

Jerzy Chodorowski — teoretyk ekonomii i historyk myśli ekonomicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

definicje ekonomiczne, teoria i  doktryna integracji gospodarczej, systemy ekonomiczne, Grossraunwirtschaft, definitions of economic theory and doctrine of economic integration, economic systems

„How many elephants?“ – Probleme mit der Begriffsbestimmung und Identifizierung formelhafter Äußerungen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.12

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

formelhafte Äußerungen, Definition, Identifizierung, Merkmale, formulaic sequences, definition, identifying, characteristics

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy