Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

PR, politics and democracy

AbstractDownload articleDownload article

public relations, lobbying, politics, integrity, democracy

Nina on the Net. A study of a politician campaigning on social networking sites

AbstractDownload articleDownload article

e-campaigning, Late Modernity, Deliberative Democracy, Political Communication, Social Networking Sites

Communicating with citizens? Representations of public opinion in Polish public discourse

AbstractDownload articleDownload article

public opinion, democracy, media, representations

ICT and local governance — e-government in the local public sphere in Poland and Norway

AbstractDownload articleDownload article

local government, ICT, community, democracy, information; participation

Jak podobne? Jak różne? Dzienniki tabloidowe w odmiennych systemach medialnych

AbstractDownload articleDownload article

tabloid, media systems, democracy, journalism

(Liberal) mass media and the (multi)party system in post-communist Lithuania

AbstractDownload articleDownload article

political parallelism, populism, communicative democracy, mass-media ownership, public sphere

Civil society in Poland in the 1990s. Ideas and their reflection in the Constitution and in jurisprudence

AbstractDownload articleDownload article

democracy, civil society, the third sector, post-communism regimes, constitution, judicature

Oferta Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie w świetle katalogu z 1910 roku

AbstractDownload articleDownload article

Towarzystwo Wydawnicze (The Publishing Society), publishing catalogues, Lvov, National Democracy, publishing movement, katalogi wydawnicze, Lwów, Narodowa Demokracja, ruch wydawniczy

Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym

AbstractDownload articleDownload article

democracy, transition, consolidation, authoritarianism, hybryd regime, demokracja, tranzycja, konsolidacja, autorytaryzm

Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919

AbstractDownload articleDownload article

political thought, social-political Catholicism, Christian democracy, history of Italy, myśl polityczna, katolicyzm społeczno-polityczny, chrześcijańska demokracja, historia Włoch

Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji

AbstractDownload articleDownload article

legitimation of power, democracy, representation, social contract, legitymizacja władzy, demokracja, reprezentacja, umowa społeczna

Instytucja referendum ogólnokrajowego w Mołdawii

AbstractDownload articleDownload article

Moldova, direct democracy, referendum, civil society, system of government, Mołdawia, demokracja bezpośrednia, referendum, społeczeństwo obywatelskie, system rządów

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout