Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload articleDownload article

history of administration, the Institute of History of State and Law, the Department of History of Administration, studies in administration

Lexikographische Arbeitsprozesse – am Beispiel des Deutschen Fremdwörterbuchs

AbstractDownload articleDownload article

Deutsches Fremdwörterbuch, Deutsche Fremdwortlexikographie, fremdwortlexikographischen Arbeit, Lemmaauswahl, Wörterbucharbeit, Organisationsstruktur einer Wörterbuchredaktion, Deutsches Fremdwörterbuch, German loan word lexicography, day-to-day lexicographic work, selection of dictionary entries, organisational structure of a dictionary department

Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.20

AbstractDownload articleDownload article

republic, revolution, centralization, supervision, department, human rights, republika, rewolucja, centralizacja, nadzór, departament, prawa człowieka

Działania Samorządu Województwa Dolnośląskiego na rzecz ochotniczych straży pożarnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.2

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Wybrane elementy z historii ochotniczej straży pożarnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.3

AbstractDownload articleDownload article

community, volunteer fire department, fire protection, public task

Ochotnicza straż pożarna jednostką ochrony przeciwpożarowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.5

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, works, legal status, associations, public benefit organisation

Wsparcie finansowe i rzeczowe działalności ochotniczych straży pożarnych przez gminę

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.9

AbstractDownload articleDownload article

volunteer fire department, community, fire protection, funding

Wpływ ochotniczych straży pożarnych na poziom kultury bezpieczeństwa ekologicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.326.18

AbstractDownload articleDownload article

community, the volunteer fire department, fire protection, public task

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout