Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Fabia Puigserver: de Varsovia a Barcelona

AbstractDownload articleDownload article

Fabiŕ Puigserver, Catalan and Polish theatre, stage design, postwar period, republican exile

Geneza, budowa i ważniejsze rozwiązania ustawy o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych z dnia 5 lutego 1924 roku

AbstractDownload articleDownload article

intellectual property, industrial property, protection of inventions, trade marks and designs, the law of the Second Republic of Poland

Architektura biblioteczna w latach II Rzeczypospolitej 1918–1939. Problemy funkcji i formy

AbstractDownload articleDownload article

library architecture, library construction, library design, functionality of library buildings, aesthetics of library buildings, interwar period, architektura biblioteczna, budownictwo biblioteczne, projektowanie bibliotek, funkcjonalność budynków bibliotecznych, estetyka budynków bibliotecznych, dwudziestolecie międzywojenne

Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych

AbstractDownload articleDownload article

social innovation, design thinking, economy development, technology, creativity

Ocena wybranych platform do e-Learningu pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zgodności z zasadami projektowania uniwersalnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Learning Management System, e-learning, universal design for ICT, W3C, ATAG, education of the disabled

Vers le sens social du phénomène du djihad : cas des djihadistes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.11

AbstractDownload articleDownload article

real event, discursive moment, headword, designational paradigm, social meaning

Refleksje o wielości perspektyw badawczych w studiach nad dawną książką drukowaną i praktycznych pożytkach z tych badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.1

AbstractDownload articleDownload article

metodologia badań nad dawną książką, layout (projekt) książki dawnej, methodology of studying old books, layout (design) of old books

Co mówią okładki? O jakości komunikatów wizualnych współczesnych edycji wydawanych przez bibliologów i dla bibliologów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.1

AbstractDownload articleDownload article

publishing, book design, typography, cover, visual communication, scientific book, bibliology, design thinking

Klasyk nieortodoksyjny. Estetyka książki w twórczości Andrzeja Heidricha

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.36.10

AbstractDownload articleDownload article

Andrzej Heidrich, Polish graphic design, book design, typography

Wyzwania związane z ochroną projektów mody w prawie własności intelektualnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.3

AbstractDownload articleDownload article

fashion, design, intellectual property law, copyright, trademark, industrial design, combating unfair competition, moda, design, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, znak towarowy, wzór przemysłowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Brak rejestracji znaku towarowego — o sposobach ochrony nierejestrowanych znaków towarowych przed naruszeniami na gruncie prawa polskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.25.1

AbstractDownload articleDownload article

trademark, unregistered trademark, designations, znak towarowy, niezarejestrowany znak towarowy, oznaczenia

Autotelizacja designu - autonomia formy. Krytyka mitu przeznaczenia

AbstractDownload articleDownload article

form/function, design-idea, functionalism, industrial design

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout