Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Kontrastive Analyse semantischer Merkmale von Vergangenheitstempora im Deutschen und Albanischen

AbstractDownload articleDownload article

Tempussystem, semantische Merkmale, Vergangenheitstempora, Übersetzung, literarische Texte, Deutsch, Albanisch, Aktionsart, Iterativität, imperfektisch, aoristisch, tense system, semantic features, past tenses, translation, literary texts, German, Albanian, modality of action development, iterativity, imperfect, aorist

Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego

AbstractDownload articleDownload article

Stanisław Grabski, historical sociologism, development of capitalism, economic reforms in the Second Polish Republic

Ekspansywność — nowy wskaźnik oceny regionalnego rozwoju gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

expansiveness, innovativeness, creativity, regional economic development, Lower Silesia

Le mystère irréductible de l’oeuvre quand la figure du traducteur se démultiplie

AbstractDownload articleDownload article

development of communication, polycephalic translations, French translation, Bruno Schulz

Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w warunkach kryzysu gospodarczego

AbstractDownload articleDownload article

global crisis, competitiveness, sustainable enterprise development

Polityka w zakresie ochrony zdrowia, wyżywienia i kwestii populacyjnych w działaniu globalnych organizacji międzynarodowych na przykładzie Banku Światowego

AbstractDownload articleDownload article

polityka zdrowotna, Milenijne Cele Rozwoju, Bank Światowy, organizacje międzynarodowe, współpraca globalna, health policy, Millennium Development Goals, Th e World Bank, international organizations, global co-operation

Strategie rozwiązywania problemów społecznych jako przykład realizacji lokalnej polityki społecznej

AbstractDownload articleDownload article

strategia, planowanie rozwoju, polityka społeczna, problem społeczny, strategy, development, social policy, social problem

Selected aspects of PPP: Experience of Poland and Kazakhstan

AbstractDownload articleDownload article

public-private partnership, government role, economic development, PPP in Poland and Kazakhstan, partnerstwo publiczno-prywatne, rola rządu, rozwój gospodarczy, PPP w Polsce i Kazachstanie

Galerie sztuki współczesnej — perspektywa rozwoju czy upadku?

AbstractDownload articleDownload article

art fairs, art market, auction, contemporary art gallery, development, growth, market activity, aktywność rynkowa, aukcja, galeria sztuki współczesnej, rozwój, rynek sztuki, targi sztuki, wzrost

Praktyczne problemy stosowania art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane

AbstractDownload articleDownload article

normalization, harmonization, conformity assessment system, economic development, product

System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

AbstractDownload articleDownload article

EMAS, ISO, sustainable development, Lower Silesia, management, zrównoważony rozwój, zarządzanie, Dolny Śląsk

Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

AbstractDownload articleDownload article

subjectivity, chaos, saturated self, balance, harmonious development, chaos, podmiotowość, społeczne nasycenie, równowaga, harmonijny rozwój

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout