Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Językowy obraz głosu w polszczyźnie — ujęcie diachroniczne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.7

AbstractDownload articleDownload article

diachronic linguistic image of the world, diachrony, voice, voice production

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout