Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

O mańegu e o falar dos Foios. Passado comum e caminhos evolutivos divergentes. Conservaçăo e rejeiçăo de dialectalismos

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dialectology — phonetics — Spanish-Portuguese border — a fala — o mañegu

Polnische -k-Suffixe in den deutschen Dialekten

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Polish suffixes, word formation, dialects

Wie „schlesisch“ ist die Mundart von Klein Mohrau

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

German dialectology, Silesian and Moravian dialects, lexicology, phonetics

O terminach dotyczących odmian języka — ujęcie porównawcze

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

language varieties, dialect, argot, slang, ethnolect

Zur Wiedergabe des mhd. ō in den deutschen Dialekten Mährens

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

language atlas, German dialects in Moravia and Silesia, dialectal reflection of middleupper German long ō

O gwarowych apelatywach odantroponimicznych (na przykładzie leksemów związanych z imieniem Michał)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

local dialect, vocabulary, appellativization

Гуцульська діалектна лексика і фразеологія в українській художній мові: лексикографічне опрацювання

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.8

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainian dialectology, Hutsul dialect, lexicography, fiction language, dialektologia ukraińska, dialekt huculski, leksykografia, język literacki

Karl Weinholds Breslauer Perioden I

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Karl Weinhold, Theodor Jacobi, Karl von Holtei, Friedrich Pfeiffer, Heinrich Rückert, Paul Pietsch, Universität Breslau, Germanistik, Wissenschaftsgeschichte, Schlesien, Mundart, Mundartforschung, university of Breslau, German studies, history of science, Silesia, Silesian dialect, dialect research

Gwara warszawska jako medium w procesie zapożyczania z języka rosyjskiego do polszczyzny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.16

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

rossicum, Warsaw urban dialect, inter-lingual contact, intralingual loan-word, intralingual borrowing, varšavská městská mluva, interjazykový kontakt, vnitřní přejímka, vnitřní přebírání

O początkach badań dialektologicznych Południowej Słowiańszczyzny 120 lat po projekcie Milana Rešetara

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.21

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

diachronic dialectology, Rešetar’s questionnaire, Polish translation, methodology comparison, dijakronijska dijalektologija, Rešetarov upitnik, poljski prijevod, usporedba metodologije

Code-switching w wypowiedziach użytkowników innosłowiańskich gwar przesiedleńczych w Rosji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.33

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Slavic immigrant dialects in Russia, language contact, interlanguage influence, code-switching and code-mixing, fused lect, славянские переселенческие говоры в России, языковой контакт, межъязыковая интерференция, переключение и смешение кодов, смешанный идиом

„Ku Tatrom się wrócę”, czyli zakopiańsko-tatrzańskie transgresje w twórczości literackiej Mariana Maurizia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Tatry, poezja, gwara, emigracja, Tatras, poetry, dialect, emigration

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy