Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Dyrektywne akty mowy — klasyfikacja ze względu na siłę zobowiązania do ich realizacji

AbstractDownload articleDownload article

mandatory directive speech act, optional directive speech act

Dyrektywne akty mowy realizowane jako akty pośrednie

AbstractDownload articleDownload article

directive speech acts, indirect speech acts

Dyrektywne akty mowy w świetle strategii grzeczności

AbstractDownload articleDownload article

politeness, directive speech acts, face threatening acts, politeness strategies

Językowe wykładniki władzy w urzędzie

AbstractDownload articleDownload article

official discourse, language indicators of power, directiveness, dyskurs urzędowy, językowe wykładniki władztwa, dyrektywność

Dostosowanie prawa polskiego w zakresie niedozwolonych klauzul w umowach konsumenckich do regulacji unijnej

AbstractDownload articleDownload article

abusive clauses, consumer protection, directive 93/13

Podstawy stosowania kar wolnościowych w kodeksie karnym z 1997 r. po nowelizacji z 20 lutego 2015 r.

AbstractDownload articleDownload article

amendment, criminal law, punishment, imprisonment, restriction of liberty, fine, non-custodial penalties, sentence, penal policy, reform, sanction, directives

Anti-money laundering provisions in the light of EU directives

AbstractDownload articleDownload article

EU Directive, money laundering, offense, anti-money laundering, AML

Sprawiedliwość kary z perspektywy ustawowych wskazań jej wymiaru. Rozważania na tle kodeksu karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.3

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, principle of the degree of guilt, justice, just punishment, general prevention directive.

Dyrektywa pozytywnej prewencji ogólnej — wybrane problemy. Uwagi na tle kodeksu karnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.39.4

AbstractDownload articleDownload article

judicial sentencing, the general prevention directive, forming the legal awareness of the society

Zwyczajny i nadzwyczajnie złagodzony wymiar kary w świetle kodeksu karnego po nowelizacji z 20 lutego 2015 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.43.15

AbstractDownload articleDownload article

criminal sanction, directive sentencing, extraordinary mitigation of punishment

Model zatrudnienia terminowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.3

AbstractDownload articleDownload article

fixed-term employment contract, employment contract for a probationary period, directive 99/70/EC, conclusion and termination of employment contract

Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.4

AbstractDownload articleDownload article

administrative decision, legal base, directive, implementation of European Union’s directive, legal sources

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout