Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna

AbstractDownload articleDownload article

center-periphery; social and discursive change; genre; textual hybrids, multimodality

Dialogisme interdiscursif en contexte judiciaire international

AbstractDownload articleDownload article

context of international civil procedure, intentional interdiscursive dialogism, French and Polish markers of interdiscursive dialogism

Konceptualizacje pojęcia „władza” w tekstach polskiego dyskursu ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego

AbstractDownload articleDownload article

discourse, religious discourse, religious language, language of power, corpus linguistics, discursive image of the world, profiling, perspective, dyskurs, dyskurs wyznaniowy, język religijny, język władzy, językoznawstwo korpusowe, dyskursywny obraz świata, profilowanie, perspektywa

Постколоніальні студії: Україна в постколоніальних дослідженнях

AbstractDownload articleDownload article

orientalism, postcolonialism, discursive, Edward Wadie Said, Ukraine, ориентализм, постколониализм, дискурс, Э. Саид, Украина

Sensualność i dyskursywność. O prozie powieściowej Slavenki Drakulić

AbstractDownload articleDownload article

prose, Slavenka Drakulić, sensuality, discursiveness, proza, Slavenka Drakulić, senzualnost, diskursivnost

Dyskursywne konstruowanie wizerunku władzy przez współczesną polską prawicę (wokół reformy emerytalnej i Euro 2012)

AbstractDownload articleDownload article

discourse analysis, discursive image of the world, ideology, power

Vers le sens social du phénomène du djihad : cas des djihadistes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.64.11

AbstractDownload articleDownload article

real event, discursive moment, headword, designational paradigm, social meaning

Лінгвосоціумне портретування особистості: епістолярна дискурси- вна практика

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.41

AbstractDownload articleDownload article

lingual and social portraying of personality, discursive practice, epistolary-discursive practice, tactics of epistolary-discursive practice, letter speech genre, лингвистистично-друштвено портретисање личности, дискурсивна практика, епистоларно-дискурсивна практика, тактике епистоларно-дискурсивне практике, говорни жанр писма

Constructing Political Leadership during the 2015 European migration crisis: The Hungarian case

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.1(20).1

AbstractDownload articleDownload article

CIP model of leadership, discursive-interactive approach, political situation, European migration crisis, Hungary

Dwa oświeceniowe wykłady geometrii — dyskursywny obraz świata

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.6

AbstractDownload articleDownload article

discourse, educational and scientific discourse, discursive worldview

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout