Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB

AbstractDownload articleDownload article

Ukraine, GDP, Dutch disease, industrial production, metals and metal products, mining, Ukraina, PKB, choroba holenderska, produkcja przemysłowa, metale i hutnictwo, górnictwo

Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skazanego

AbstractDownload articleDownload article

obligatory postponement, mental disease, sentence of imprisonment, opinion of the expert witness

Michaił Zoszczenko a  doświadczenie melancholii

AbstractDownload articleDownload article

melancholy, Zoshchenko, health, disease, self-knowledge, меланхолия, Зощенко, здоровье, болезнь, самопознание

The basics of applying a  pause in imprisonment

AbstractDownload articleDownload article

imprisonment, pause in the punishment, mental disease, penitentiary court, important family reasons, important personal reasons

Młodość i starość (według) Nikołaja Karamzina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.4

AbstractDownload articleDownload article

youth, old age, happiness, disease, Enlightenment, Nikolay Karamzin, Jean Jacques Rousseau, Marcus Tullius Cicero, молодость, старость, счастье, болезнь, Просвещение, Николай Карамзин, Жан-Жак Руссо, Марк Туллий Цицерон

Zmiany dotychczasowego stylu życia pod wpływem leczenia dietą bezglutenową w celiakii. Przyczynek do badań

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.14

AbstractDownload articleDownload article

style of life, gluten-free diet, coeliac disease, social life, psychosocial functioning

Pracodawca jako odpowiedzialny za chorobę parazawodową

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.11

AbstractDownload articleDownload article

employer, responsibility, occupational disease, pracodawca, odpowiedzialność, choroba parazawodowa

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout