Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Opisać wojnę? Doświadczenie traumy w chorwackim dyskursie autobiograficznym i literaturze świadectwa o wojnie w byłej Jugosławii (1991–1995)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

war in Yugoslavia (1991–1995), testimonial literature, Croatian autobiographical discourse, trauma studies, posttraumatic culture, rat u Jugoslaviji (1991–1995), književnost svjedočanstva, hrvatski autobiografski diskurs, studij traume, kultura posttraume

Sensualność i dyskursywność. O prozie powieściowej Slavenki Drakulić

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

prose, Slavenka Drakulić, sensuality, discursiveness, proza, Slavenka Drakulić, senzualnost, diskursivnost

Zur Entwicklung der diskursiven Kompetenz: Didaktische Implikationen

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Diskurs, diskursive Kompetenz, der sprachpraktische Unterricht in germanistischen Studiengängen, Unterrichtsentwürfe, discourse, discourse competence, German as a foreign language, lesson plan

„Auf das Material kommt es an“ – Franz Friedrichs Roman Die Meisen von UUsimaa singen nicht mehr als Reflex auf den Umbruch ins digitale Zeitalter

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Franz Friedrich, digitales Zeitalter, Medienreflektion, Intermedialität, Fotografie- und Filmdiskurs, digital revolution, media, intermediality, discourse of photography and film

Metaintertextuelle Markierungen des massenmedialen Interdiskurses in parlamentarischen Texten Deutschlands und Schwedens

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Interdiskursivität, massenmedialer Diskurs, Metaintertext, parlamentarischer Text, interdiscoursivity, mass media discourse, metaintertext, parliamentary text

O młodych i starych we współczesnej literaturze serbskiej (Matija Bećković, Biljana Srbljanović)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.65

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

old age, discourse, contemporary Serbian literature, ideology, starost, diskurs, savremena srpska književnost, ideologija

Między tekstem a obrazem. O specyfice postjugosłowiańskiego dyskursu encyklopedycznego („Leksikon Yumitologije, Bila jednom jedna zemlja. Titova Jugoslavija”)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.1

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Yugo-nostalgia, encyclopedic discourse, lexicon, image, text, Jugonostalgija, enciklopedijski diskurs, leksikon, slika

Refugees welcome (?) Eine kontrastive Diskursnetzwerkanalyse am Beispiel der deutschen und der slowakischen Einwanderungsdebatte

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.142.17

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Diskursanalyse, Netzwerk, Flüchtlinge, transnationaler Diskurs, discourse analysis, network, refugee, trans-national discourse

Was das Sprechen über die Sprache erzählt. Eine diskurslinguistische Untersuchung zum Sprachreferendum in einem mehrsprachigen Land

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.28

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

discourse linguistics, discourse, Language Referendum, mental figures, Diskurslinguistik, Diskurs, Sprachreferendum, Denkfiguren

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy