Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O filozofii prawa Trzeciej Rzeszy na sposób sokratejski: Tadeusza Guza interpretacja nazistowskiej filozofii prawa

AbstractDownload articleDownload article

Third Reich, Nazi doctrine

Wspomnienie Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

AbstractDownload articleDownload article

Fascism, totalitarianism, political and legal doctrines, Italy, Kozub-Ciembroniewicz

Jerzy Chodorowski — teoretyk ekonomii i historyk myśli ekonomicznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.14

AbstractDownload articleDownload article

definicje ekonomiczne, teoria i doktryna integracji gospodarczej, systemy ekonomiczne, Grossraunwirtschaft, definitions of economic theory and doctrine of economic integration, economic systems

Vivere est cogitare. Szkic o dorobku naukowym prof. Marii Zmierczak

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.2

AbstractDownload articleDownload article

Maria Zmierczak, liberalism, fascism, nazism, totalitarianism, rule of law, political and legal doctrines

Pre-emptive war under international law

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.4.6

AbstractDownload articleDownload article

pre-emptive war, Bush doctrine, act of aggression, war, international law, UN Charter, preventive war

Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.112.4

AbstractDownload articleDownload article

sources of law, jurisprudence, doctrine, legal relationship, interpretation of regulations and its role in shaping legal relations

Stanowisko Polskiej Partii Socjalistycznej wobec zamachu majowego w 1926 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.2.5

AbstractDownload articleDownload article

the doctrine of Polish socialists 1918–1939, Józef Pilsudski, Polish Socialist Party, statism, May coup d’Etat, Polish authoritarianism in the Second Polish Republic, sanation, trade unions in the Second Polish Republic in 1918–1939, parliamentarism in the Second Polish Republic

Znaczenie doktryny prawa cywilnego dla rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (początek XVII–koniec XIX wieku)

AbstractDownload articleDownload article

doktryna prawa cywilnego, urzędnicy państwowi, wydział prawa, Uniwersytet Lwowski, Galicja, civil doctrine, magistracy, Law Faculty, Lviv University, Galicia

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout