Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Dokumenty, jakich zamawiający mogą żądać od wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji z 2013 r. — komentarz do wybranych regulacji

AbstractDownload articleDownload article

public procurement, personal document, document examination, contracting, KRS, CEIDG

The significance of non-invasive methods of document examination in evidentiary proceedings

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.5

AbstractDownload articleDownload article

document examination, evidentiary proceedings, non-invasive methods, UV-VIS-NIR, colorimetry, polymorphic scanner, video spectral comparator, Raman spectral comparator

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout