Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration

AbstractDownload articleDownload article

rejestracja kryminalistyczna, informacyjno-wspierająca dokumentacja, zabezpieczenie informacyjne, криміналістична реєстрація, довідково-допоміжні обліки, інформаційне забезпечення

Visual and verbal relationships in memoirs by Annie Leibovitz and Sally Mann

AbstractDownload articleDownload article

literature, photographic image, interpretation, personal document, autobiographical narrative, literatura, obraz fotograficzny, interpretacja, dokument osobisty, narracja autobiograficzna

Specific Aspects of Invalidation of Constituent Documents of Legal Entities or Their Associations

AbstractDownload articleDownload article

charter, constituent documents, foundation agreement, nullity, legal entity, statut, dokumenty założycielskie, umowa założycielska, nieważność, osoba prawna

Za kulisami wojny i pokoju (1914–1945). Z pamiętnikarskiej narracji polskiego dyplomaty i publicysty Jana Stanisława Łosia

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.10

AbstractDownload articleDownload article

Jan Stanislaw Los, war, peace, interwar period, politics, memories, diary, ego-document, Jan Stanisław Łoś, wojna, pokój, okres międzywojenny, polityka, wspomnienia, pamiętnik, ego-dokument

Klepsydry z lat 1946–1949 — wyjątkowe świadectwo powojennych losów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.9.4

AbstractDownload articleDownload article

death notice, Regained Territories, nekrolog, Ziemie Odzyskane, druki ulotne, dokumenty życia społecznego

Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.6

AbstractDownload articleDownload article

electronic medical records, right to information, information in healthcare, Polish Medical Information System, patient’s rights, medical law, elektroniczna dokumentacja medyczna, prawo do informacji, informacja w ochronie zdrowia, System Informacji Medycznej, prawa pacjenta, prawo medyczne

History and images: Yael Hersonski’s "A Film Unfinished"

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.3.7

AbstractDownload articleDownload article

Holocaust, documentary, postmemory, image, Das Ghetto, dokument, postpamięć, obraz

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout