Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Czy przed piractwem domenowym można się bronić? Formy naruszeń i cywilnoprawne środki ochrony przed nieuprawnionym korzystaniem ze znaków towarowych w domenie internetowej

AbstractDownload articleDownload article

domain, pirates, trademarks, infringement, alternative

Powinowactwa obrazów DROGI w hebrajszczyźnie biblijnej i współczesnym języku polskim

AbstractDownload articleDownload article

the Bible, metaphysics of a road, prototypical meaning, derived meaning, source domain, conceptualization

Green function for gradient perturbation of unimodal Lévy processes

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Unimodal Lévy process, heat kernel, smooth domain, Green function, gradient perturbation

Do non-strictly stable laws on positively graduated simply connected nilpotent Lie groups lie in their own domain of normal attraction?

AbstractDownload articleDownload article

Domain of normal attraction, stable semigroup, simply connected nilpotent Lie group, Heisenberg group, group of type H.

Geometric stable and semistable distributions on (Z+)^d

AbstractDownload articleDownload article

Semigroup, geometric infinite divisibility, branching processes, mixture representation, domain of geometric attraction

Ochrona domen internetowych a posiadanie znaków towarowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.3

AbstractDownload articleDownload article

Prawo nowych technologii, własność intelektualna, znaki towarowe, trademark law, domain name, domain registration, law of new technologies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout