Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Doznanie estetyczne vs zagrożenie egzystencji. Dwa niezwykłe przykłady

Download articleDownload article

góry, krajobraz, doznanie estetyczne, wspomnienia, liryka, mountains, landscape, aesthetic experience, memories, lyric poetry,

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout