Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim

AbstractDownload articleDownload article

due diligence, analysis, business transactions, Polish and American law system, risk, legal requirements, due diligence, analiza, transakcje biznesowe, prawo polskie i amerykańskie, ryzyko, uwarunkowania prawne

Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnaturze I SA/Op 428/16

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.7

AbstractDownload articleDownload article

good faith of the taxpayer, due diligence, abuse, verification of the contractor, trade in rapeseed oil, dobra wiara podatnika, należyta staranność, nadużycie, weryfikacja kontrahenta, obrót olejem rzepakowym

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout