Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ regulacji odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na efektywność jej zachowań. Rozważania na tle ekonomicznej analizy prawa

AbstractDownload articleDownload article

ekonomiczna analiza prawa, efektywność, odpowiedzialność odszkodowawcza, władza publiczna, prawo deliktów, economic analysis of law, effectiveness, public authority, liability, tort law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout