Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Karnoprawna ochrona rynku kapitałowego w świetle kryminalizacji bezprawnego prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, criminalization, illegal activity, capital market, financial instruments

Uwagi w sprawie publicznoprawnej determinacji ram przedmiotowych publicznego prawa gospodarczego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.320.4

AbstractDownload articleDownload article

public economic law, economic law, public law, economic criminal law, branch of law

Selected issues of penalisation in penal economic law. Remarks on the crimes against economic circulation (Chapter XXXVI of Criminal Code)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.7

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, economic crimes, crimes against economic circulation, statistics of crimes against economic circulation

Metoda promocji jako typ metody regulacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.23

AbstractDownload articleDownload article

method of regulation, method of promotion, economic law, promotional norms, economic benefits

Shadow banking a prawo karne gospodarcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.8

AbstractDownload articleDownload article

shadow banking, criminal economic law, prawo karne gospodarcze, parallel banking, illegal financial activity

Działalność gospodarcza w polskich przepisach legislacyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.4

AbstractDownload articleDownload article

economic activity in Poland, public economic law, private economic law, legal regulations for entrepreneurs

Remarks on codex crimes of capital fraud (art. 311 CC) in the background of neighbouring countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.47.4

AbstractDownload articleDownload article

capital fraud, economic fraud, economic crime, penal economic law, comparative penal economic law

Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.35

AbstractDownload articleDownload article

public economic law, constitutional institutions and values, development, economic freedom, publiczne prawo gospodarcze, instytucje i wartości konstytucyjne, rozwój, wolność gospodarcza

Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.39

AbstractDownload articleDownload article

public economic law, procedures, procedural guarantees, publiczne prawo gospodarcze, procedury, gwarancje procesowe

Kryminalizacja pośrednictwa ubezpieczeniowego w prawie karnym gospodarczym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.48.9

AbstractDownload articleDownload article

insurance intermediation, economic law, criminal economic law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout