Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Polscy liberałowie gospodarczy wobec polityki ekonomicznej rządu w latach 1935–1939. Wybór problematyki

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic, business cycle, the ruling camp, reform, concepts, economic policy, II Rzeczpospolita, cykl koniunkturalny, obóz rządzący, reforma, koncepcje, polityka gospodarcza

Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej

AbstractDownload articleDownload article

Austrian School of Economics, unemployment, economic policy, Austriacka Szkoła Ekonomiczna, bezrobocie, ekonomia polityczna

Polityka gospodarcza III Rzeszy w ujęciu polskich ekonomistów tamtego czasu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.41.2.3

AbstractDownload articleDownload article

Nazism, economic policy, investment multiplier, Leopold Caro, Paweł Sulmicki

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout