Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Model społecznej gospodarki rynkowej w ujęciu Wincentego Stysia

AbstractDownload articleDownload article

Wincenty Styś, social market economy

Rola państwa w gospodarce rynkowej. Stany Zjednoczone–Niemcy–Japonia

AbstractDownload articleDownload article

market economy system, government, government efficiency, competitiveness

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractDownload articleDownload article

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

Cechy Spółdzielni Socjalnej — kierunek zmian ustawodawczych

AbstractDownload articleDownload article

Law, Legal Economics, Legal Institutions, Social Economy, Social Cooperatives, Labor Law

La corruption dans l’approche économique

AbstractDownload articleDownload article

corruption, economy, pathology of the economic life

Efficiency of interaction of the government and business within the PPP

AbstractDownload articleDownload article

public-private partnership, government role in national economy, public goods, interaction of public and private sectors, risk

Rozwój ekonomii społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych. Analiza dobrych praktyk

AbstractDownload articleDownload article

ekonomia społeczna, podmiot ekonomii społecznej, przedsiębiorstwo społeczne, spółdzielnia socjalna, nowoczesne przedsiębiorstwo, social economy, social economy organization, social economy enterprise, social cooperative, modern enterprise

Ekonomia społeczna jako instrument aktywizacji zawodowej młodzieży. Analiza rozwiązań systemowych

AbstractDownload articleDownload article

ekonomia społeczna, polityka młodzieżowa, przedsiębiorczość społeczna, zatrudnienie młodzieży, social economy, youth policy, social entrepreneurship, youth employment

Wartości narodowe a konkurencyjność Japonii

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness of the economy, organization of enterprises, company management

Szanse i zagrożenia rozwoju koncepcji Big Data na przykładzie sektora publicznego

AbstractDownload articleDownload article

digital economy, Big Data, personal data, new technologies, Internet, social networking, gospodarka cyfrowa, dane osobowe, nowe technologie, sieci społecznościowe

Нереалізований проект Віктора Глушкова — втрачений шанс для радянської економіки

AbstractDownload articleDownload article

Victor Glushkov, information society, economy, reforms, computer network, Виктор Глушков, информационное общество, экономика, реформы, компьютерная сеть

O dwóch aksjologiach gospodarowania

AbstractDownload articleDownload article

antic philosophy of economy, mainstream economy, the aims of economy, rationality of economy

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout