Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Człowiek książki” — profesor Jerzy Starnawski

AbstractDownload articleDownload article

bibliography, bibliology, libraries, biography studies, editing, history of literature, Polonica, bibliografia, bibliologia, biblioteki, biografistyka, edytorstwo, historia literatury, polonica

O wielkim uczonym i jego wielkiej bibliotece — w kręgu zainteresowań bibliofilskich i bibliologicznych Henryka Markiewicza (1922–2013)

AbstractDownload articleDownload article

Polish studies, literature studies, history of scholarship, bibliophily, private book collections, editing

Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні

AbstractDownload articleDownload article

social protection, social credit, social privilege, social needs, state lax crediting, opieka społeczna, kredyt socjalny, ulga społeczna, potrzeby społeczne, państwowe kredytowanie ulgowe

Powojenne polskie badania nad historią ruchu wydawniczego w Polsce: dorobek i postulaty badawcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.6

AbstractDownload articleDownload article

bibliology, historical bibliology, history of the book, printing, publishing, editing

Koncepcja edytorstwa jako subdyscypliny bibliologicznej w pracach Leona Marszałka (1912–1996)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.62.6

AbstractDownload articleDownload article

Leon Marszałek (1912–1996), editing, publishing, bibliology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout