Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345 > >>

Setting students’ professional agenda in the classroom

AbstractDownload articleDownload article

communication, agenda-setting, university, education and lecturer

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractDownload articleDownload article

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

System edukacji jako czynnik konkurencyjności gospodarek Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

competitiveness, education system, models of economic growth, endogenous economic growth, innovation

Traduire les termes du domaine de l’éducation. Sur l’exemple du diplôme de baccalauréat

AbstractDownload articleDownload article

terms, translation, certificate of secondary education

Ôter la raison aux femmes: question d’ordre public

AbstractDownload articleDownload article

revolution, women, emancipation, political rights, civil rights, education, family

Kiedy kobieta „wychodzi z formy”. Literackie ujęcia fizjologii ciąży na przykładzie "Kaśki Kariatydy" Gabrieli Zapolskiej i "Vzpoury" Boženy Vikovej-Kunětickiej

AbstractDownload articleDownload article

maternity, pregnancy, childbirth, extra-marital maternity, sexual education

Disciplína ducha a těla v průběhu vzdělávání mladé české elity na přelomu 19. a 20. století

AbstractDownload articleDownload article

discipline, masculinity, memoirs, education, nationalism

Smrť v literatúre pre deti a mládež

AbstractDownload articleDownload article

death, religion, philosophy, death education

An analysis of sources of financing public and non-public higher education in Poland in 2004–2009

AbstractDownload articleDownload article

public and non-public higher education, revenues from didactic activity, revenues from research activity

Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

AbstractDownload articleDownload article

education, socialization, system, systems theory, autopoiesis, Niklas Luhmann, technology of education

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

AbstractDownload articleDownload article

educational system, scores of the end-of-school examinations, Lower Silesian Voivodship

Visio a její využití vnábožensky vzdělávací literatuře

AbstractDownload article

literature of the Baroque epoch, visio, religious educational literature, biblical apocrypha, exemplum, Valentin Bernard Jestřábský

Go to page: 12345 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout